ماهیت زندگی عشایر که مبتنی بر کوچ می باشد، دورافتاده بودن قلمروهای عشایری کشور، فاصله این قلمروها تا مراکز بزرگ جمعیتی، پایین بودن سطح سواد و تخصص، عدم گسترش زیرساخت ها در قلمروهای عشایر و ... باعث شده تا بخش صنعت نقشی در تولید و اشتغال این جامعه نداشته باشد. اما این موضوع در زمینه صنایع دستی کاملاً برعکس است. شرایط خاص زندگی اجتماعی و فرهنگی عشایر، اشتغال زنان به امر تولید صنایع دستی از گذشته های دور و ... باعث شده صنایع دستی به عنوان یک بخش مکمل در کنار دامداری نقش مهمی در ایجاد اشتغال زنان داشته باشد. از جمله مهمترین صنایع دستی این جامعه می توان به محصولات دست بافی چون قالی، قالیچه، گلیم، زیلو، ورنی، جاجیم، خورجین، توبره، چوقا، کلاه، دستکش، جوراب، گیوه و پاپوش، پلاس و ... اشاره کرد. در جدول زیر نمونه ای از تنوع و توان تولیدی صنایع دستی عشایر استان در نیمه اول سال 95 آورده شده است. صنایع دستی داری جمعیت-عشایر-2 صنایع دستی غیرداری جمعیت-عشایر-2

-->

تماس با ما

آدرس
ایران-سمنان -بلوار بسیج- ساختمان شماره 2جهاد کشاورزي
شماره تماس
33440275 (023)
33440670 (023)
پست الکترونیک
Ashayer.semnan@iran.ir

شبکه های اجتماعی

Search