نیازسنجی و ارایه نیازهای جامعه عشایری به دستگاه های اجرایی

به منظور مديريت و تأمين حداقل خدمات به عشاير و حضور همه دستگاه‌های اجرایی مرتبط برای ارایه خدمات در مناطق عشایری، «آیين‌نامه ساماندهي عشاير» در سال 1384 توسط دولت تصويب و ابلاغ شد.
سازمان امور عشایر وظیفه دارد نسبت به نیازسنجی و ارایه نیاز های جامعه عشایری در همه زمینه های عمرانی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی به سایر دستگاه های جهت برنامه ریزی، تامین اعتبار و اجرای آن در کانون های اسکان و قشلاق های محل استقرار عشایری اقدام کند.
از زمان تصویب این آیین نامه تاکنون، خدمات بسیار ارزشمند و قابل توجهی توسط دستگاه‌های اجرایی به عشایر ارایه شده است که شایسته تقدیر است.
وزارتخانه های آموزش و پرورش، نیرو و جهاد کشاورزی از جمله دستگاه‌هایی هستند که نقشی بسیار پررنگ و موثر در مناطق عشایری داشته‌اند.
همچنین این سازمان به عنوان دبیرخانه شورای عالی عشایر وظیفه دارد اقدامات لازم را نسبت به اخذ گزارش عملکرد دستگاه های مختلف اجرایی در مناطق عشایری، ارزیابی، تحلیل و تلخیص آن و ارایه به شورای عالی عشایر برای تصمیم گیری انجام دهد.
جدول زیر، عملکرد دستگاه های اجرایی را در مناطق عشایری در طول سالهای مختلف نشان می دهد
needs-table.png
-->

تماس با ما

آدرس
ایران-سمنان -بلوار بسیج- ساختمان شماره 2جهاد کشاورزي
شماره تماس
33440275 (023)
33440670 (023)
پست الکترونیک
Ashayer.semnan@iran.ir

شبکه های اجتماعی

Search