طرح ارایه خدمات پشتیبانی به کوچندگان

طرح ارایه خدمات پشتیبانی به کوچندگان

این طرح با هدف ارائه خدماتی از قبیل راه‌سازی، تأمین آب شرب و همچنین زیرساخت‌های تولیدی به عشایر کوچنده کشور در مناطق ییلاقی و قشلاقی و در مسیر کوچ عشایر اجرا می‌شود.

 علاوه بر آن، تسهیل در امر کوچ و استمرار زندگی کوچندگی، ارتقای میزان رفاه و برخورداری از امکانات و خدمات به منظور ایجاد عدالت در جامعه، افزایش میزان تولید و کاهش ضایعات و نیز جوان‌پسند نمودن کوچ از نتایج اجرای این طرح است.

 جدول زیر، بخشی از فعالیت های انجام شده در قالب طرح ارایه خدمات پشتيباني به كوچندگان را در طول برنامه های مختلف نشان می دهد

ردیف پروژه واحد کار تا پایان برنامه سوم برنامه چهارم سال 1390 جمع
1 آبشخور دام باب 5153 1038 267 6458
2 لایروبی و مرمت قنوات رشته 5186 832 260 6278
3 بند خاکی مورد 317 11 2 330
4 بهسازی چشمه دهنه 1465 805 125 2395
5 آموزش عشایر نفرروز 1279639 163673 19646 1462958
6 نگهداری راه کیلومتر 79915 90964 16671 187550
7 راه گشایی کیلومتر 26148 6183/5 1516/0 33848
8 احداث راه عشایری کیلومتر 25684 3956 1201 30841
9 آبرسانی با تانکر خانوارسال 332590 508407 65550 906547
10 سرویس بهداشتی دستگاه 1630 154 55 1839
11 حفر چاه حلقه 2057 85 41 2183
12 احداث آب انبار مترمکعب 746533 12218 10365 769116
13 تاسیس خدمات عشایری مورد 255 26 93 374
14 احداث انبار علوفه مترمربع 35327 14270/5 2378/0 51976
15 احداث پل دهنه 588 367 30 985
-->

تماس با ما

آدرس
ایران-سمنان -بلوار بسیج- ساختمان شماره 2جهاد کشاورزي
شماره تماس
33440275 (023)
33440670 (023)
پست الکترونیک
Ashayer.semnan@iran.ir

شبکه های اجتماعی

Search